TCVN 6384-2009 - Mã Số Vật Phẩm - Mã Số Thương Mại Toàn Cầu 12 Chữ Số (GTIN-12) - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 28, 2015.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    TCVN 6384-2009 - Mã Số Vật Phẩm - Mã Số Thương Mại Toàn Cầu 12 Chữ Số (GTIN-12) - Yêu Cầu Kỹ Thuật
    Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và cấu trúc đối với mã vạch thương phẩm toàn cầu loại 12 chữ số (GTIN-12). Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với mã vạch dùng để thể hiện mã số GTIN-12. Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. Mã số vật phẩm (sản phẩm, hàng hóa) được cấu tạo từ mã doanh nghiệp GS1, bao gồm các loại mã số GTIN-13, GTIN-14, GTIN-8 và GTIN-12.
    • TCVN 6384-2009
    • TCVN/JTC1/SC31 “Thu nhập dữ liệu tự động”
    • Ngày ban hành: 2009
    • Số trang: 5
    Link Download
    http://www.mediafire.com/download/60khjs3yhudi03m/
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page