TCVN 6398-1-1998-ISO - Đại Lượng Và Đơn Vị - Phần 1 Không Gian Và Thời Gian

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 4, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6398-1-1998-ISO - Đại Lượng Và Đơn Vị - Phần 1 Không Gian Và Thời Gian
  Tiêu chuẩn này quy định tên và ký hiệu cho các đại lượng và đơn vị không gian và thời gian. Các hệ số chuyển đổi cũng được đưa ra ở những chỗ thích hợp.Năm tropic là khoảng thời gian giữa hai lần mặt trời liên tiếp đi qua điểm xuân phân trung bình. Khoảng thời gian này liên quan tới sự sai khác tương ứng của kinh độ trung bình của mặt trời, nó phụ thuộc không hoàn toàn tuyến tính vào thời gian; tức là atrop không phải không đổi mà giảm đi với tốc độ khoảng 0,53 s trong 1 thế kỷ. Năm tropic bằng khoảng 365,242 20 d = 31 556 926 s.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6398-1:1998
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Đại lượng và đơn vị. Phần 1: Không gian và thời gian
  • Năm ban hành/Publishing Year 1998
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Quantities and units. Part 1: Space and time
  • Thay thế/Replace TCVN 4526-88
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 7870-3:2007
  • Tương đương/Adoption ISO 31-1:1992
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/28jydzmcp86gp8n/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page