TCVN 6411-1998 - Giày Ủng Bằng Chất Dẻo Đúc - Ủng Bằng Poly (Vinyl Clorua) Có Lót Hoặc Không Có Lót

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6411-1998 - Giày Ủng Bằng Chất Dẻo Đúc - Ủng Bằng Poly (Vinyl Clorua) Có Lót Hoặc Không Có Lót Dùng Chung Trong Công Nghiệp - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với ủng đúc từ hợp chất poly (vinyl clorua), dùng chung trong công nghiệp. ủng có thể có lót vải hoặc không lót và bao gồm các kiểu từ ủng cao đến mắt cá chân đến ủng cao tới hết bắp đùi.Độ dầy tối thiểu của ủng phải phù hợp với Bảng 1 cho mỗi trị số riêng biệt có được khi đo như mô tả ở Phụ lục A. Mũ ủng, đế và gót phải được đúc từ các hợp chất poly (vinyl clorua) được trộn đồng nhất, trong đó poly (vinyl clorua) phải là polymer đơn chủ yếu trong hợp chất này.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6411:1998
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Giày ủng bằng chất dẻo đúc. ủng poly(vinylclorua) có lót hoặc không có lót dùng chung trong công nghiệp. Yêu cầu kỹ thuật
  • Năm ban hành/Publishing Year 1998; 2008-12-24, 2848/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Moulded plastics footwear. Lined or unlined poly (vinyl chloride) boots for general industrial use. Specification
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/b5qhadkijrb66qk/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page