TCVN 6415-18-2016 - Gạch Gốm Ốp, Lát - Phương Pháp Thử - Phần 18 Xác Định Độ Cứng Bề Mặt Theo

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 11, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6415-18-2016 - Gạch Gốm Ốp, Lát - Phương Pháp Thử - Phần 18 Xác Định Độ Cứng Bề Mặt Theo Thang Mohs
  TCVN 6415-18:2016 thay thế TCVN 6415-18:2005 .
  TCVN 6415-18:2016 tương đương EN 101:1991.
  Bộ tiêu chuẩn TCVN 6415-1÷18:2016 Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử, bao gồm các phần sau:
  - TCVN 6415-1:2016 (ISO 10545-1:2014) Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm;
  - TCVN 6415-2:2016 (ISO 10545-2:1995) Phần 2: Xác định kích thước và chất lượng bề mặt;
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ cứng vạch bè mặt theo thang Mohs cho các loại gạch gốm ốp, lát phủ men hoặc khổng phủ men.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 6415-18:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Gạch gốm ốp, lát. Phương pháp thử. Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang mohs
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Ceramic floor and wall tiles. Test methods.Ceramic Tiles. Part 18: Determination of scratch hardness of surface according to mohs scale
  • Thay thế/Replace: TCVN 6415-18:2005
  • Tương đương/Adoption: EN 101:1991
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/E1B5A20D4DD1EF3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page