TCVN 6438-1998 - Chất Lượng Không Khí - Khí Thải Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Giới Hạn Tối Đa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 13, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6438-1998 - Chất Lượng Không Khí - Khí Thải Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Giới Hạn Tối Đa Cho Phép
  Tiêu chuẩn này quy định giới hạn tối đa cho phép của các thành phần: Cacbonmonoxit (CO), hydrocacbon (HC) và độ khói trong khí thải (Thường gọi là khí xả) của phương tiện giao thông đường bộ hành. Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát khí thải đối với các phương tiện giao thông đường bộ hành. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho khí thải các phương tiện giao thông đường bộ mới trong thử công nhận kiểu và kiểm tra trong sản xuất lắp ráp. TCVN 6204:1996 (ISO 3920:1995) Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí xả trong quá trình kiểm tra hoặc bảo dưỡng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page