TCVN 6450-2007-ISO - Tiêu Chuẩn Hóa Và Các Hoạt Động Có Liên Quan - Thuật Ngữ Chung Và Định Nghĩa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 11, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6450-2007-ISO - Tiêu Chuẩn Hóa Và Các Hoạt Động Có Liên Quan - Thuật Ngữ Chung Và Định Nghĩa
  Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ chung và định nghĩa về tiêu chuẩn hóa và các hoạt động có liên quan. Tiêu chuẩn này nhằm mục đích góp phần tăng cường thống nhất hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên của tổ chức ISO và IEC và giữa các tổ chức chính phủ và phi chính phủ có liên quan đến tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực và tiêu chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn này thể hiện các nguyên tắc cơ bản và thực tiễn của tiêu chuẩn hóa, chứng nhận và công nhận phòng thử nghiệm và còn dùng làm tài liệu giảng dạy và viện dẫn. Tiêu chuẩn này không lặp lại các định nghĩa cho các thuật ngữ đã nêu trong các tiêu chuẩn về thuật ngữ khác.
  • TCVN 6450-2007-ISO/IEC GUIDE 2:2004
  • TCVN/TC 01 “Những vấn đề chung về tiêu chuẩn hóa”
  • Ngày ban hành: 2007-06-19, 1100/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 11
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/p7zp86ydvhlpgec/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page