TCVN 6471-2010 - Phụ Gia Thực Phẩm - Phụ gia thực phẩm - Phương Pháp Thử Đối Với Các Chất Tạo Hương

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 31, 2015.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    TCVN 6471-2010 - Phụ Gia Thực Phẩm - Phụ gia thực phẩm - Phương Pháp Thử Đối Với Các Chất Tạo Hương
    TCVN 6471:2010 được xây dựng trên cơ sở JECFA 2006, Combined Compendium of Food Additive Specifications, Volume 4: Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications (Tuyển tập quy định kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm, Tập 4: Các phương pháp phân tích, quy trình thử nghiệm và dung dịch phòng thử nghiệm được sử dụng và viện dẫn trong các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm);
    TCVN 6471:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Phụ gia thực phẩm và các chất nhiễm bẩn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
    Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử đối với các chất tạo hương.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page