TCVN 6481-1999 - Đui Đèn Dùng Cho Bóng Đèn Huỳnh Quang Dạng Ống Và Đui Stacte

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6481-1999 - Đui Đèn Dùng Cho Bóng Đèn Huỳnh Quang Dạng Ống Và Đui Stacte
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kích thước và yêu cầu kỹ thuật của đui đèn dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống và của đui tắcte và các phương pháp thử dùng để xác định độ an toàn và sự hợp bộ của bóng đèn của đui đèn và tắcte trong đui tắcte. Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại đui đèn độc lập và đui đèn để lắp sẵn được sử dụng cùng với bóng đèn huỳnh quang có đầu đèn như quy định ở phụ lục A và loại đui tắcte độc lập và đui tắcte để lắp sẵn được sử dụng cùng với tắcte phù hợp với TCVN 6482 : 1999 (IEC 155) nhằm để sử dụng trong mạch điện xoay chiều có điện áp không lớn hơn 1 000 V giá trị hiệu dụng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6481:1999
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Đui đèn dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống và đui stacte
  • Năm ban hành/Publishing Year 1999
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
  • Thay thế/Replace TCVN 4904-89
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC 400:1996
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/5t41dqr7dc2yn32/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page