TCVN 6489-1999-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Khả Năng Phân Hủy Sinh Học Hiếu Khí Hoàn Toàn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 30, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6489-1999-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Khả Năng Phân Hủy Sinh Học Hiếu Khí Hoàn Toàn Của Các Chất Hữu Cơ Trong Môi Trường Nước - Phương Pháp Dựa Trên Sự Phân Tích Cacbon Đioxit Được Giải Phóng
  Tiêu chuẩn này qui định một phương pháp dựa trên phân tích cacbon dioxit được giải phóng để đánh giá khả năng phân hủy sinh học hiếu khí "hoàn toàn" các hợp chất hữu cơ ở nồng độ đã cho trong môi trường nước. Phương pháp áp dụng cho các hợp chất hữu cơ:
  a) tan trong các điều kiện thử;
  b) không tan trong các điều kiện thử, trong trường hợp đó cần phải có phép đo đặc biệt để đạt được sự phân tán tốt của hợp chất.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6489:1999
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học hiếu khí "hoàn toàn" của các chất hữu cơ trong môi trường nước. Phương pháp dựa trên sự phân tích cacbon đioxit được giải phóng
  • Năm ban hành/Publishing Year 1999
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds. Method by analysis of released carbon dioxitde
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6489:2009
  • Tương đương/Adoption ISO 9439:1990
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/5vochazwkve8au3/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page