TCVN 6494-2-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Các Anion Hòa Tan Bằng Sắc Ký Lỏng Ion - Phần 2

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6494-2-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Các Anion Hòa Tan Bằng Sắc Ký Lỏng Ion - Phần 2 Xác Định Bromua Clorua Nitrat Nitrit Orthophosphat Và Sunphat Trong Nước Thải
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định các anion bromua, clorua, nitrat, nitrit, orthophosphat và sunfat hòa tan trong nước thải. Khoảng nồng độ làm việc nêu ở bảng 1 có thể thu được với xử lý mẫu trước thích ứng (thí dụ pha loãng) và dùng detector độ dẫn (CD) hoặc detector UV. Trong dung dịch rửa giải được đệm (thí dụ cacbonat / hydrocacbonat) việc xác định sẽ không bị ảnh hưởng bởi pH mẫu từ 2 đến 9.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6494-2:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định các anion hoà tan bằng sắc ký lỏng ion. Phần 2: Xác định bromua, clorua, nitrat, nitrit, orthophosphat và sunphat trong nước thải
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of dissolved anion by liquid chromatography of ions. Parts 2: Determination of bromide, chloride, nitrate, nitrite, orthophosphate and sulfate in waste water
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6494-1:2011
  • Tương đương/Adoption ISO 10304-2:1995
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/4zzjld6b99ypqqr/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page