TCVN 6494-4-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Các Anion Hòa Tan Bằng Sắc Ký Lỏng Ion - Phần 4

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6494-4-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Các Anion Hòa Tan Bằng Sắc Ký Lỏng Ion - Phần 4 Xác Định Clorat Clorua Và Clorit Trong Nước Nhiễm Bẩn Thấp
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các anion clorat, clorua và clorit hòa tan trong nước nhiễm bẩn thấp (thí dụ nước uống, nước thô hay nước bể bơi). Mẫu nước được xử lý trước (thí dụ pha loãng) và sử dụng detector độ dẫn (CD), detector UV (UV) hoặc detector ampe (AD) tạo nên những khoảng làm việc cho trong bảng 1. Khoảng làm việc tối thiểu của clorit 0,05 mg/l nhận được khi kiểm tra đường chuẩn, nhưng phép thử liên phòng thí nghiệm (phụ lục A, bảng A4) chỉ ra rằng thu được độ đúng như vậy là khó. Do đó cần chú ý khi làm việc ở khoảng thấp của phương pháp này.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6494-4:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định các anion hoà tan bằng sắc ký lỏng ion. Phần 4: Xác định clorat, clorua và clorit trong nước nhiễm bẩn thấp
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of dissolved anion by liquid chromatography of ions. Part 4: Determination of chlorrate, chlorride and chlorite in water with low contamination
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 10304-4:1997
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/0thtkt5ib16o6l5/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page