TCVN 6495-1-1999-ISO - Chất Lượng Đất - Từ Vựng - Phần 1 Thuật Ngữ Và Định Nghĩa Liên Quan

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6495-1-1999-ISO - Chất Lượng Đất - Từ Vựng - Phần 1 Thuật Ngữ Và Định Nghĩa Liên Quan Đến Bảo Vệ Và Ô Nhiễm Đất
  Đánh giá chất lượng đất là vấn đề phức tạp do tính đa dạng trong sử dụng, nguy hại và biến đổi của đất. Ban kỹ thuật Chất lượng đất đã quyết định đưa ra hai hướng ưu tiến ưu tiên:
  - chất lượng môi trường (bao gồm cả nước) trong đó đất đóng vai trò thiết yếu;
  - chất lượng đất để sản xuất nông nghiệp
  Để thấy rõ được tầm quan trọng của sự gắn bó mật thiết với nhau của các vấn đề như các chất nguy hại lan truyền hay kh- trú, sự xói mòn, nén cứng và các vấn đề khác liên quan với sản xuất nông nghiệp, cần phải quy định một cách rõ ràng những khái niệm và thuật ngữ thông dụng để mô tả các loại đất.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6495-1:1999
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Từ vựng. Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến bảo vệ và ô nhiễm đất
  • Năm ban hành/Publishing Year 1999
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Vocabulary. Part 1: Terms and definitions relating to the protection and pollution of the soil
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 11074-1:1996
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/fer4zj3htt4qaa1/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page