TCVN 6495-2-2001-ISO - Chất Lượng Đất - Từ Vựng - Phần 2 Các Thuật Ngữ Và Định Nghĩa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 22, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6495-2-2001-ISO - Chất Lượng Đất - Từ Vựng - Phần 2 Các Thuật Ngữ Và Định Nghĩa Liên Quan Đến Lấy Mẫu
  Tiêu chuẩn này qui định danh mục những thuật ngữ được sử dụng trong những lĩnh vực nhất định đặc trưng cho chất lượng đất. Nó gồm những thuật ngữ liên quan đến lấy mẫu đất ngoài đồng ruộng và trong phòng thí nghiệm. Thuật ngữ "đất " sử dụng trong tiêu chuẩn này tuân thủ thuật ngữ đã nêu ra trong TCVN 6495-1:1999 (ISO 11074-1). Những thuật ngữ có đánh dấu sao là những thuật ngữ tuân theo IUPAC (1990) "Các khuyến nghị về danh pháp đối với lấy mẫu trong hoá phân tích ". Các thuật ngữ và định nghĩa có liên quan đến đánh giá rủi ro các địa điểm bị nhiễm bẩn và phục hồi đất nhiễm bẩn được nêu trong ISO 11074-3 và ISO 11074-4.
  • TCVN 6495-2-2001-ISO 11074-2 : 1998
  • TCVN/TC190 Chất lượng đất
  • Ngày ban hành: 2001
  • Số trang: 17
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/98h4cb25kr3oa18/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page