TCVN 6496-1999-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Cađimi Crom Coban Đồng Chì Mangan Niken Và Kẽm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 8, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6496-1999-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Cađimi Crom Coban Đồng Chì Mangan Niken Và Kẽm Trong Dịch Chiết Đất Bằng Cường Thủy - Các Phương Pháp Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử Ngọn Lửa Và Không Ngọn Lửa
  Tiêu chuẩn này qui định hai phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử để xác định một hoặc một số các kim loại cadimi, crom, coban, đồng, chì, mangan, niken và kẽm trong dịch chiết cường thuỷ thu được theo ISO 11466. Chọn phương pháp nào cho một nguyên tố phụ thuộc vào lượng nguyên tố đó dự đoán có trong mẫu, đồng thời phụ thuộc vào sự cần thiết để có thể bao gồm tất cả các nguyên tố trong một mẫu. Các phương pháp này có thể sử dụng được khi hàm lượng nguyên tố có thể chiết được ra cao hơn hoặc thấp hơn lượng dẫn tương ứng trong bảng 1 (theo miligam trên 1 kilogam chất khô). Hai phương pháp được diễn tả riêng biệt.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6496:1999
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Xác định cađimi, crom, coban, đồng chì, mangan, niken và kẽm trong dịch chiết đất bằng cường thuỷ. Các phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và không ngọn lửa
  • Năm ban hành/Publishing Year 1999
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zins in aqua regia extracts of soil. Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6496:2009
  • Tương đương/Adoption ISO 11047:1995
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/AE8AC67A55D70F7
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page