TCVN 6496-2009 - Chất Lượng Đất - Xác Định Cadimi Crom Coban Chì Đồng Kẽm Mangan

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 15, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6496-2009 - Chất Lượng Đất - Xác Định Cadimi Crom Coban Chì Đồng Kẽm Mangan Và Niken Trong Dịch Chiết Đất Bằng Cường Thủy - Các Phương Pháp Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử Ngọn Lửa Và Nhiệt Điện (Không Ngọn Lửa)
  TCVN 6496 : 2009 thay thế TCVN 6496 : 1999.
  TCVN 6496 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 11047 : 1998.
  TCVN 6496 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này qui định hai phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử để xác định một hoặc một số các kim loại cadimi, crom, coban, đồng, chì, mangan, niken và kẽm trong dịch chiết cường thủy thu được theo TCVN 6649 (ISO 11466). Lựa chọn phương pháp nào cho một nguyên tố phụ thuộc vào lượng nguyên tố đó dự đoán có trong mẫu, đồng thời phụ thuộc vào phương pháp cần để có thể bao gồm tất cả các nguyên tố trong một mẫu. Các phương pháp này có thể áp dụng được khi hàm lượng nguyên tố có thể chiết được ra cao hơn hoặc thấp hơn lượng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page