TCVN 6500-1999 - Chất Lượng Không Khí - Những Đặc Tính Và Khái Niệm Liên Quan Đến Các Phương Pháp Đo

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 3, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6500-1999 - Chất Lượng Không Khí - Những Đặc Tính Và Khái Niệm Liên Quan Đến Các Phương Pháp Đo Chất Lượng Không Khí
  Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và đặc tính liên quan tới các phương pháp đo chất lượng không khí. Giá trị của các đặc tính, được xác định theo hàng loạt các phương pháp thử kèm theo, dùng để khẳng định liệu một phương pháp có phù hợp hay không khi đánh giá chất lượng không khí trong tình huống đã cho. Tiêu chuẩn này không bao gồm những phương pháp đặc biệt để xác định chất lượng không khí hoặc để thu các mẫu đại diện hoặc để lựa chọn các phép đo cần thiết cho nhiệm vụ đã định, những nội dung này nằm trong tiêu chuẩn khác. Những đặc tính trên được liệt kê cũng áp dụng cho các quá trình đo phát thải tương ứng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page