TCVN 6501-1999-ISO - Sự Phát Thải Của Nguồn Tĩnh - Xác Định Nồng Độ Khối Lượng Của Các Oxit Nitơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6501-1999-ISO - Sự Phát Thải Của Nguồn Tĩnh - Xác Định Nồng Độ Khối Lượng Của Các Oxit Nitơ - Đặc Tính Của Các Hệ Thống Đo Tự Động
  Tiêu chuẩn này quy định cấu trúc cơ bản và các đặc tính quan trọng nhất của các hệ thống tự động đo các nitơ oxít được sử dụng cho nguồn phát thải tĩnh, ví dụ như các nhà máy đốt nhiên liệu. Các quy trình để xác định đặc tính của hệ thống cũng được quy định. Hơn nữa, nó mô tả các phương pháp và thiết bị xác định NO hoặc NOx (NO + NO2) trong khí ống khói bao gồm hệ thống lấy mẫu và hệ thống điều hoà mẫu khí. Dinitro monoxit (N2O) không được xác định theo phương pháp được mô tả trong tiêu chuẩn này. Các đặc tính được nêu đề cập đến một hệ thống đo hoàn thiện từ khâu lấy mẫu đến máy phân tích.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6501:1999
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sự phát thải của nguồn tĩnh. Xác định nồng độ khối lượng của các oxit nitơ. Đặc tính của các hệ thống đo tự động
  • Năm ban hành/Publishing Year 1999
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Stationary source emissions. Determination of the mass concentration of nitrogen oxides. Performance characteristics of automated measuring systems
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 10849:1996
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/hke2v118himrapw/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page