TCVN 6514-4-1999 - Vật Liệu Chất Dẻo Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Phần 4 Vật Liệu Chất Dẻo Acrylonitril

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 30, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6514-4-1999 - Vật Liệu Chất Dẻo Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Phần 4 Vật Liệu Chất Dẻo Acrylonitril
  Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho vật liệu chất dẻo acrylonitril gồm nhựa acrylonitril butadien styren (ABS) và nhựa styren acrylonitril (SAN) (dạng hạt hoặc dạng bột) dùng để sản xuất các vật dụng sử dụng tiếp xúc với thực phẩm. Không áp dụng cho dạng huyền phù acrylonitril. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho loại chất dẻo nitril chứa ít hơn 50 % dẫn xuất styren. Polyme acrylonitril có dạng rắn cứng như qui định ở 3.3, và có thể chứa dạng elastome phân tán như qui định ở 3.4.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6514-4:1999
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu chất dẻo tiếp xúc với thực phẩm. Phần 4: Vật liệu chất dẻo acrylonitril
  • Năm ban hành/Publishing Year 1999; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Plastics materials for food contact use. Part 4: Acrylonitrile plastics materials
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption AS 2070-4:1993 (E)
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/b208flyeidd5kvl/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page