TCVN 6530-4-1999 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 4 Xác Định Độ Chịu Lửa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 29, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6530-4-1999 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Thử - Phần 4 Xác Định Độ Chịu Lửa
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ chịu lửa của sản phẩm và nguyên liệu có độ chịu lửa đến 2 000 oC. Độ chịu lửa của mẫu thử được đánh giá bằng cách so sánh độ gục của côn mẫu thử (côn thử) với côn chuẩn trong cùng một điều kiện nung. Lò nung, đảm bảo các yêu cầu sau:
  - chênh lệch nhiệt độ giữa vị trí đặt côn thử và côn chuẩn không lớn hơn 10 oC;
  - có khả năng đạt tới nhiệt độ yêu cầu với tốc độ tăng nhiệt độ quy định ở 5.3;
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6530-4:1999
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu chịu lửa. Phương pháp thử. Phần 4: Xác định độ chịu lửa
  • Năm ban hành/Publishing Year 1999; 2008-12-30, 2921/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Refractories. Methods of test. Part 4: Determination of pyrometric cone equivalent (refractoriness)
  • Thay thế/Replace TCVN 179-86
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/c0ow93dsj4ddo43/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 18, 2017

Share This Page