TCVN 6555-2017-ISO - Ngũ Cốc, Sản Phẩm Từ Ngũ Cốc Và Thức Ăn Chăn Nuôi - Xác Định Hàm Lượng Chất Béo

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Dec 4, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6555-2017-ISO - Ngũ Cốc, Sản Phẩm Từ Ngũ Cốc Và Thức Ăn Chăn Nuôi - Xác Định Hàm Lượng Chất Béo Thô Và Hàm Lượng Chất Béo Tổng Số Bằng Phương Pháp Chiết Randall
  TCVN 6555:2017 thay thế TCVN 6555:2011;
  TCVN 6555:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11085:2015
  TCVN 6555:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định các quy trình xác định hàm lượng chất béo của ngũ cốc, sản phẩm từ ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi. Các quy trình này không áp dụng cho hạt có dầu và quả có dầu. Việc lựa chọn quy trình để sử dụng phụ thuộc vào bản chất và thành phần của mẫu cần phân tích và lý do phân tích.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6555:2017
  • Tiêu đề chuẩn: Ngũ cốc, sản phẩm từ ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi. Xác định hàm lượng chất béo thô và hàm lượng chất béo tổng số bằng phương pháp chiết RANDALL
  • Tiêu đề: Cereals, cereals-based products and animal feeding stuffs. Determination of crude fat and total fat content by the Randall extraction method
  • Năm ban hành: 2017
  • Thay thế: TCVN 6555:2011
  • Tương đương: ISO 11085:2015
  • Mô tả: TCVN 6555:2017
  • Số trang: 22
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/1588806C0AF5954
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page