TCVN 6560-2005 - Lò Đốt Chất Thải Rắn Y Tế - Khí Thải Lò Đốt Chất Thải Rắn Y Tế - Giới Hạn Cho Phép

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Jan 15, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6560-2005 - Lò Đốt Chất Thải Rắn Y Tế - Khí Thải Lò Đốt Chất Thải Rắn Y Tế - Giới Hạn Cho Phép
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định danh mục, giới hạn tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải của các lò đốt chất thải rắn y tế khi thải vào không khí xung quanh. Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng bản mới nhất.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6560:2005
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Lò đốt chất thải rắn y tế. Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. Giới hạn cho phép
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-07-28, 1697/QĐ-BKHCN; 2008-10-08, 2226/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Health care solid waste incinerators. Emission standards for health care solid waste incinerators. Permissible limits
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/gbai4u5ztrycqb7/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 15, 2017

Share This Page