TCVN 6592-1-2001 - Thiết Bị Đóng Cắt Và Điều Khiển Hạ Áp - Phần 1 Qui Tắc Chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 23, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6592-1-2001 - Thiết Bị Đóng Cắt Và Điều Khiển Hạ Áp - Phần 1 Qui Tắc Chung
  Tiêu chuẩn này nhằm hài hòa tối đa các quy tắc và yêu cầu có bản chất chung áp dụng cho các thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp nhằm đạt được tính nhất quán của các yêu cầu và các thử nghiệm cho toàn bộ dải tương ứng của thiết bị và nhằm tránh phải làm thử nghiệm theo các tiêu chuẩn khác nhau. Do vậy, toàn bộ nội dung được coi là chung cho các tiêu chuẩn thiết bị khác nhau được tập hợp trong tiêu chuẩn này cùng với những vấn đề đặc biệt được quan tâm và ứng dụng rộng rãi, ví dụ độ tăng nhiệt, đặc tính điện môi v.v…
  • TCVN 6592-1-2001 IEC 60947-1 : 1999
  • TCVN/TC/E1 Máy điện khí cụ điện
  • Ngày ban hành: 2001
  • Số trang: 127
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/paaqxd76canka8l/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page