TCVN 6594-2000 - Dầu Thô Và Sản Phẩm Dầu Mỏ Dạng Lỏng - Xác Định Khối Lượng Riêng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 26, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6594-2000 - Dầu Thô Và Sản Phẩm Dầu Mỏ Dạng Lỏng - Xác Định Khối Lượng Riêng Khối Lượng Riêng Tương Đối (Tỷ Trọng) Hoặc Trọng Lượng API - Phương Pháp Tỷ Trọng Kế
  Tiêu chuẩn này áp dụng trong các phòng thử nghiệm khi sử dụng tỷ trọng kế thủy tinh để xác định khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối (tỷ trọng), hoặc trọng lượng API của dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ hoặc hỗn hợp của sản phẩm dầu mỏ và không phải là dầu mỏ dạng lỏng có áp suất hơi Reid (theo TCVN 5731 : 2000 (ASTM D 323) bằng hoặc thấp hơn 179 kPa. Dùng tỷ trọng kế để đo khối lượng riêng ở các nhiệt độ thích hợp và các số đọc qui về nhiệt độ 150C, còn các số đọc của khối lượng riêng tương đối (tỷ trọng) và trọng lượng API được quy về 600F theo các bảng chuẩn quốc tế. Dựa vào các bảng này các giá trị đã xác định theo bất kỳ một trong ba hệ thống đo đều có thể quy đổi thành giá trị tương đương với một trong hai hệ thống còn lại, như vậy phép đo có thể thực hiện theo các đơn vị thích hợp.
  • TCVN 6594-2000 ASTM D 1298 - 90
  • TCVN/TC28/SC2 “Nhiên liệu lỏng – Phương pháp thử”
  • Ngày ban hành: 2000;
  • Số trang: 7
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/udhyn8hj2x3a961/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page