TCVN 6613-1-2000-ISO - Thử Nghiệm Cáp Điện Trong Điều Kiện Cháy - Phần 1 Thử Nghiệm Dây Đơn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 27, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6613-1-2000-ISO - Thử Nghiệm Cáp Điện Trong Điều Kiện Cháy - Phần 1 Thử Nghiệm Dây Đơn Hoặc Cáp Đơn Cách Điện Ở Trạng Thái Thẳng Đứng
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng trong điều kiện cháy và yêu cầu về sự phù hợp. Chú thích: 1) Khi việc sử dụng dây hoặc cáp cách điện mà chúng làm cản trở sự lan truyền của ngọn lửa và phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này không đủ để ngăn cản sự lan truyền của đám cháy trong mọi điều kiện lắp đặt nên cần có các biện pháp phòng ngừa lắp đặt đặc biệt nếu độ rủi ro lan truyền đám cháy cao, ví dụ, ở các đoạn thẳng đứng của bó cáp dài. Điều này không thể coi là nếu mẫu cáp phù hợp với tính năng yêu cầu trong tiêu chuẩn này thì bó cáp sẽ có tính năng tương tự (xem IEC 332-3).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6613-1:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy. Phần 1: Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Tests on electric cables under fire conditions. Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6613-1-1:2010
  • Tương đương/Adoption IEC 332-1:1993
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/vm6ysidsmcsidu7/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page