TCVN 6621-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Phân Hủy Sinh Học Hiếu Khí Cuối Cùng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6621-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Phân Hủy Sinh Học Hiếu Khí Cuối Cùng Của Các Hợp Chất Hữu Cơ Trong Môi Trường Nước - Phương Pháp Phân Tích Cacbon Hữu Cơ Hòa Tan (DOC)
  Tiêu chuẩn này trình bày phương pháp đánh giá sự phân hủy sinh học "cuối cùng" của các hợp chất hữu cơ ở nồng độ đã cho bằng vi khuẩn hiếu khí. Những điều kiện trình bày trong tiêu chuẩn này không nhất thiết luôn luôn là những điều kiện tối ưu để sự phân hủy sinh học xảy ra ở mức độ cực đại. Phương pháp này áp dụng cho các hợp chất hữu cơ mà chúng:
  - hòa tan ở nồng độ đủ dùng dưới các điều kiện thử (10 mg/l đến 40 mg/l DOC);
  - không bay hơi hoặc áp suất hơi có thể bỏ qua trong các điều kiện thử (xem chú thích 5 điều 8.3);...
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6621:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Đánh giá sự phân huỷ sinh học hiếu khí "cuối cùng" của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước. Phương pháp phân tích cacbon hữu cơ hoà tan (DOC)
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds. Method by analysis of dissolved organic cacbon (DOC)
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 7827:1994
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/5901iz9fchk9x0i/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page