TCVN 6624-1-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Nitơ - Phần 1 Phương Pháp Phân Hủy Mẫu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6624-1-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Nitơ - Phần 1 Phương Pháp Phân Hủy Mẫu
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định nitơ trong nước dưới dạng amoniac tự do, amoni, nitrit, nitrat và nitơ hữu cơ có khả năng chuyển thành nitrat trong những điều kiện oxy hoá được trình bày. Khí nitơ hòa tan không được xác định bằng phương pháp này. Phương pháp này được áp dụng để phân tích nước ngọt tự nhiên, nước biển,nước uống, nước mặt và nước thải đã xử lý. Nó cũng được áp dụng để phân tích nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, trong đó lượng chất hữu cơ trong phần mẫu thử dưới 40 mg/l tính theo cacbon(C),hoặc cacbon hữu cơ tổng số (TOC) dưới 120mg/l tính theo oxy (O2), hoặc nhu cầu oxy hoá (COD) theo các tiêu chuẩn tương ứng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6624-1:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định nitơ. Phần 1: Phương pháp phân huỷ mẫu bằng perdisunfat
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of nitrogen. Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisunfate
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 11905-1:1997
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/defshe9zx46grfs/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page