TCVN 6624-2-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Nitơ - Phần 2 Xác Định Nitơ Liên Kết

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6624-2-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Nitơ - Phần 2 Xác Định Nitơ Liên Kết Bằng Huỳnh Quang Sau Khi Đốt Mẫu Và Oxy Hóa Thành Nitơ Đioxit
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định nitơ trong nước dưới dạng amoniac tự do, amoni, nitrit, nitrat và các hợp chất hữu cơ có khả năng chuyển thành nitơ dioxyt trong các điều kiện oxy hoá được đưa ra. Việc xác định được thực hiện bằng máy sử dụng huỳnh quang. Khí nitơ hoà tan không được xác định bằng phương pháp này. Phương pháp này được áp dụng để phân tích nước ngọt, nước biển, nước uống, nước mặt, nước thải và nước thải đã xử lý.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6624-2:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định nitơ. Phần 2: Xác định nitơ liên kết bằng huỳnh quang sau khi đốt mẫu và oxy hoá thành nitơ đioxit
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of nitrogen. Part 1: Determination of bound nitrogen, after combustion and oxidation to nitrogen dioxide, using chemiluminescence detection
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 11905-2:1997
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/884ml17qdhq5fgp/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page