TCVN 6625-2000 - Chất Lượng Nước - Xác Định Chất Rắn Lơ Lửng Bằng Cách Lọc Qua Cái Lọc Sợi Thủy Tinh

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6625-2000 - Chất Lượng Nước - Xác Định Chất Rắn Lơ Lửng Bằng Cách Lọc Qua Cái Lọc Sợi Thủy Tinh
  TCVN 6625 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11923 : 1997.
  TCVN 6625 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này trình bày phương pháp xác định chất rắn lơ lửng trong nước thô, nước thải và nước thải qua xử lý bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh. Giới hạn dưới của phép xác định là khoảng 2 mg/l. Không thiết lập giá trị giới hạn trên. Chú thích 1 Các mẫu nước thường không ổn định, nghĩa là hàm lượng chất rắn lơ lửng phụ thuộc vào thời gian lưu giữ mẫu và cách vận chuyển, vào pH và các yếu tố khác. Kết quả nhận được từ các mẫu không ổn định cần được lưu ý khi trình bày.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page