TCVN 6626-2000 - Chất Lượng Nước - Xác Định Asen - Phương Pháp Đo Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6626-2000 - Chất Lượng Nước - Xác Định Asen - Phương Pháp Đo Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử (Kỹ Thuật Hydrua)
  TCVN 6626: 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11969: 1996
  TCVN 6626: 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Cảnh báo – Asen và hợp chất asen rất độc và coi là một nguồn gây ung thư chết người. Tránh hít phải. Mọi phòng hộ cá nhân cần làm tốt khi tiếp xúc với asen và hợp chất asen. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định asen, gồm cả asen liên kết với các hợp chất hữu cơ trong nước uống, nước g/l.g/l đến 10 ngầm và nước mặt ở nồng độ từ 1 . Nếu nồng độ asen lớn hơn thì dùng cách pha loãng mẫu.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page