TCVN 6627-18-33-2014 - Máy Điện Quay - Phần 18-33 Đánh Giá Chức Năng Của Hệ Thống Cách Điện

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 24, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6627-18-33-2014 - Máy Điện Quay - Phần 18-33 Đánh Giá Chức Năng Của Hệ Thống Cách Điện - Quy Trình Thử Nghiệm Dây Quấn Định Hình - Đánh Giá Nhiều Yếu Tố Bằng Độ Bền Khi Chịu Đồng Thời Ứng Suất Nhiệt Và Điện
  Tiêu chuẩn này mô tả các quy trình đánh giá hệ thống cách điện bằng thử nghiệm độ bền khi các ứng suất điện và nhiệt được đặt đồng thời. Các quy trình này được sử dụng cho các hệ thống cách điện đã sử dụng, hoặc dự kiến sử dụng, trong các máy điện xoay chiều sử dụng dây quấn định hình. Các quy trình thử nghiệm đưa ra sự so sánh tính năng giữa các hệ thống chuẩn và hệ thống cần đánh giá ở các tổ hợp điện áp và nhiệt độ được sử dụng riêng rẽ để đánh giá chất lượng trong quá khứ và được chọn để tạo ra các hỏng hóc trong khoảng thời gian thích hợp và ở các ứng suất trong phạm vi các giới hạn thực tế.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6627-18-33:2014
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Máy điện quay - Phần 18-33: Đánh giá chức năng của hệ thống cách điện - Quy trình thử nghiệm dây quấn định hình - Đánh giá nhiều yếu tố bằng độ bền khi chịu đồng thời ứng suất nhiệt và điện
  • Năm ban hành/Publishing Year 2014-12-31, 3779/QĐ - BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Rotating electrical machines – Part 18-33: Functional evaluation of insulation systems – Test procedures for form-wound windings – Multifactor evaluation by endurance under simultaneous thermal and electrical stresses
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC/TS 60034-18-33:2010
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/236769/279683/vi_tcvn6627_18_33_2014.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page