TCVN 6636-2-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Độ Kiềm - Phần 2 Xác Định Độ Kiềm Cacbonat

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6636-2-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Độ Kiềm - Phần 2 Xác Định Độ Kiềm Cacbonat
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp để chuẩn độ độ kiềm cacbonat trong nước tự nhiên và nước uống. Do dùng một giá trị pH điểm cuối cao hơn phương pháp trong TCVN 6636-1: 2000 (ISO 9963-1), ảnh hưởng của các chất nhận hydro như anion của axit humic trong phương pháp này được giảm đi. Phương pháp này nhằm đánh giá các mẫu có độ kiềm cacbonat giữa 0,01 mmol/l và 4 mmol/l (H+ tương đương). Các mẫu có nồng độ cao hơn thì lấy lượng mẫu nhỏ hơn để phân tích. Độ kiềm cacbonat thường được gọi là độ kiềm tổng số và thông thường có giá trị gần với độ kiềm metyl da cam.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6636-2:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định độ kiềm. Phần 2: Xác định độ kiềm cacbonat
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of alkalinity. Part 2: Determination of carbonate alkalinity
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 9963-2:1994
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/sj3da7n1ud4xkb8/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page