TCVN 6637-2000 - Chất Lượng Nước - Xác Định Sunfua Hòa Tan - Phương Pháp Đo Quang Dùng Metylen Xanh

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6637-2000 - Chất Lượng Nước - Xác Định Sunfua Hòa Tan - Phương Pháp Đo Quang Dùng Metylen Xanh
  TCVN 6637: 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 10530: 1992
  TCVN 6637: 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo quang để xác định sunfua hòa tan ở trong nước. phương pháp này áp dụng để xác định sufua hòa tan ở nồng độ 0,04 mg/l đến 1,5 mg/l. Những nồng độ cao hơn có thể được xác định bằng cách giảm lượng mẫu và pha loãng mẫu nước. Phương pháp này được áp dụng cho nước thải, nước tự nhiên không yêu cầu lọc. Những ion sau đây không cản trở việc xác định nếu nồng độ của chúng chưa đạt hoặc vượt.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page