TCVN 6638-2000 - Chất Lượng Nước - Xác Định Nitơ - Vô Cơ Hóa Xúc Tác Sau Khi Khử Bằng Hợp Kim

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6638-2000 - Chất Lượng Nước - Xác Định Nitơ - Vô Cơ Hóa Xúc Tác Sau Khi Khử Bằng Hợp Kim Devarda
  TCVN 6638 : 2000 hoàn toàn tương ứng với ISO 10048: 1991
  TCVN 6638 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp để xác định nitơ trong các mẫu nước dưới dạng các hợp chất amoni, nitrit, nitrat và nitơ hữu cơ có khả năng chuyển thành amoni trong những điều kiện của phương pháp. Phương pháp này áp dụng để phân tích nước thô và nước bị ô nhiễm. Hàm lượng nitơ, rN, tới 200mg/l có thể được xác định. Khoảng nồng độ này có thể mở rộng nếu dùng lượng mẫu nhỏ hơn.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page