TCVN 6643-2000-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Nitơ Nitrat Nitơ Amoni Và Tổng Nitơ Hòa Tan

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6643-2000-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Nitơ Nitrat Nitơ Amoni Và Tổng Nitơ Hòa Tan Có Trong Đất Được Làm Khô Trong Không Khí Sử Dụng Dung Dịch Canxi Clorua Làm Dung Môi Chiết
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định các phần nitơ hoà tan (nitrat, nitrit, amoni và nitơ hữu cơ) trong chất chiết của các mẫu đất khi chiết bằng dung dịch canxi clorua 0,01 mol/l. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các loại mẫu đất được làm khô trong không khí, đã xử lý sơ bộ theo TCVN 6647 : 2000 (ISO 11464). Chiết một lần mẫu đất được làm khô trong không khí bằng dung dịch canxi clorua (CaCI2) 0,01 mol/l được các phần nitơ hoà tan khác nhau (xem tài liệu tham khảo [1] và [2]). Lượng các thành phần nitơ vô cơ nitrat (+nitrit) và amoniac được xác định trực tiếp trong phần chiết bằng phương pháp đo phổ tự động.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6643:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Xác định nitơ nitrat, nitơ amoni và tổng nitơ hoà tan có trong đất được làm khô trong không khí sử dụng dung dịch canxi clorua làm dung môi chiết
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Determination of nitrate nitrogen, ammonium nitrogen and total soluble nitrogen in air-dry soils using calcium chloride solution as extractant
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 14255:1998
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/l36ezxqrb573a0h/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page