TCVN 6645-2000 - Chất Lượng Đất - Xác Định Hàm Lượng Nitơ Tổng Số Bằng Đốt Khô (Phân Tích Nguyên Tố)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 15, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6645-2000 - Chất Lượng Đất - Xác Định Hàm Lượng Nitơ Tổng Số Bằng Đốt Khô (Phân Tích Nguyên Tố)
  TCVN 6645 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 13878 : 1998. TCVN 6645 : 2000 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định nitơ tổng số trong đất sau khi đốt khô. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các loại đất. Chú thích - Phương pháp này được xây dựng theo phương pháp thủ công của Dumas [3]. Khả năng áp dụng của phương pháp được tăng nhiều do việc sử dụng thiết bị tự động hiện đại.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page