TCVN 6646-2000-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Khả Năng Trao Đổi Cation Thực Tế Và Độ Bão Hòa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6646-2000-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Khả Năng Trao Đổi Cation Thực Tế Và Độ Bão Hòa Bazơ Bằng Cách Sử Dụng Dung Dịch Bari Clorua
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khả năng trao đổi cation (CEC) tại pH của đất và xác định khả năng trao đổi hàm lượng natri, kali, canxi, và magie có trong đất. Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loạI mẫu đất được làm khô trong không khí, xử lý sơ bộ các mẫu đất theo TCVN 6647 : 2000 (ISO 11464). Chú thích: 1) Phương pháp này đưa ra những cản trở từ ảnh hưởng của canxi như canxit hoặc thạch cao có trong mẫu. Cũng như sự có mặt của các muối hoà tan nào tạo ra khả năng trao đổi cation cao hơn giá trị có khả năng trao đổi thực [3] và [4].
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6646:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Xác định khả năng trao đổi cation thực tế và độ bão hoà bazơ bằng cách sử dụng dung dịch bari clorua
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 11260:1994
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/xq96bhxqur31b21/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page