TCVN 6648-2000-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Chất Khô Và Hàm Lượng Nước Theo Khối Lượng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6648-2000-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Chất Khô Và Hàm Lượng Nước Theo Khối Lượng - Phương Pháp Khối Lượng
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng chất khô và hàm lượng nước trong các mẫu đất theo khối lượng. Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loạI mẫu đất. Các qui trình khác nhau được qui định cho các mẫu đất được làm khô trong không khí, thí dụ : các mẫu đã được xử lý sơ bộ theo TCVN 6647 : 2000 (ISO 11464) và các mẫu đất ẩm ngoài đồng. Để xác định hàm lượng nước của đất theo thể tích, xem ISO 11461.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6648:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Xác định chất khô và hàm lượng nước theo khối lượng. Phương pháp khối lượng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Determination of dry matter and water content on a mass basis. Gravimetric method
  • Thay thế/Replace TCVN 5963:1995
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 11465:1993
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/44h7q376g2y98i4/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page