TCVN 6652-2000-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Các Hyđrocacbon Thơm Đa Nhân - Phương Pháp Sử Dụng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 27, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6652-2000-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Các Hyđrocacbon Thơm Đa Nhân - Phương Pháp Sử Dụng Sắc Ký Lỏng Cao Áp
  Tiêu chuẩn này mô tả hai phương pháp định lượng hydrocacbon thơm đa nhân (PAH) trong đất.PAH ở thể rắn là nguy hiểm nhất và gây ra hiểm hoạ bụi tinh thể của chúng trở nên bị tích tĩnh điện. Làm việc với những chất này chỉ ở những nơi có sẵn các phương tiện phù hợp (ví dụ, tủ hút thích hợp, quần áo bảo hộ, mặt nạ che bụi...). Cần nhấn mạnh rằng các dung dịch chuẩn phải được chuẩn bị tập trung ở các phòng thí nghiệm được trang bị thích hợp hoặc mua từ những người cung cấp chuyên chuẩn bị những dung dịch này.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6652:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Xác định các hyđrocacbon thơm đa nhân. Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng cao áp
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons. Method using high - performance liquid chromatography
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 13877:1998
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/th5jnxjxon28onb/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page