TCVN 6653-2000-ISO - Chất Lượng Đất - Phương Pháp Sinh Học - Xác Định Quá Trình Khoáng Hóa Nitơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 27, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6653-2000-ISO - Chất Lượng Đất - Phương Pháp Sinh Học - Xác Định Quá Trình Khoáng Hóa Nitơ Và Nitrit Hóa Trong Đất Và Ảnh Hưởng Của Hóa Chất Đến Các Quá Trình Này
  Tiêu chuẩn này qui định các trình tự cho phòng thí nghiệm để đo sự vô cơ hoá và nitrit hoá của nitơ do hệ vi thực vật đất. Để khảo sát có tính chất cơ bản hoặc tư vấn, tiêu chuẩn nêu lên những qui trình đạI cương nhằm đánh giá tỷ lệ và qui mô vô cơ hoá nitơ trong đất hoặc các đất đã biết hoặc chưa biết chất lượng. Để khảo sát tính độc tiềm tàng của các hoá chất đối với sự khoáng hoá nitơ trong đất, đã đưa ra một qui trình đơn giản cho phép đánh giá ảnh hưởng của từng hoá chất và làm cơ sở để so sánh tính độc của các hoá chất.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6653:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Phương pháp sinh học. Xác định quá trình khoáng hoá nitơ và nitrit hoá trong đất và ảnh hưởng của hoá chất đến các quá trình này
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality. Biological methods. Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 14238:1997
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/lfs26yo7df6x6e5/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page