TCVN 6657-2000 - Chất Lượng Nước - Xác Định Nhôm - Phương Pháp Đo Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6657-2000 - Chất Lượng Nước - Xác Định Nhôm - Phương Pháp Đo Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử
  TCVN 6657: 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11905: 1997
  TCVN 6657: 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) để xác định nhôm trong nước. Phương pháp AAS ngọn lửa (điều 2) được áp dụng để xác định nhôm trong nước ở nồng độ từ 5 mg/l đến 100mg/l. Nồng độ nhôm cao hơn có thể xác định bằng cách pha loãng mẫu. Cô mẫu cẩn thận và axit hóa bằng axit nitric có thể dùng để nới rộng khoảng nồng độ và làm việc của phương pháp cho những mẫu nồng độ thấp hơn, miễn là không có kết tủa.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page