TCVN 6660-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Li+ Na+ NH4+ K+ Mn++ Ca++ Mg++ Sr++ Và Ba++

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6660-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Li+ Na+ NH4+ K+ Mn++ Ca++ Mg++ Sr++ Và Ba++ Hòa Tan Bằng Sắc Ký Ion - Phương Pháp Dùng Cho Nước Và Nước Thải
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định các cation Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ và Ba2+ hòa tan trong nước (ví dụ nước uống, nước mặt, nước thải). Xử lý mẫu trước (thí dụ pha loãng) và dùng detector độ dẫn (CD) cho khoảng làm việc như bảng 1. áp dụng phương pháp này cho các mẫu nước thải cần thử trong từng trường hợp. Các chất hữu cơ như các amino axit và các amin béo có thể gây cản trở việc xác định các cation vô cơ.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6660:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ và Ba++ hoà tan bằng sắc ký ion. Phương pháp dùng cho nước và nước thải
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ and Ba++ using ion chromatography. Method for water and waste water
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 14911:1988
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/wbli777rfb7c7zt/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page