TCVN 6663-14-2002-ISO - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu - Phần 14 Hướng Dẫn Đảm Bảo Chất Lượng Lấy Mẫu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6663-14-2002-ISO - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu - Phần 14 Hướng Dẫn Đảm Bảo Chất Lượng Lấy Mẫu Và Xử Lý Mẫu Nước Môi Trường
  Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về lựa chọn và sử dụng các kỹ thuật đảm bảo chất lượng khác nhau liên quan đến việc lấy mẫu thủ công nước mặt, nước uống, nước thải, nước biển và nước ngầm. Chú thích - Các nguyên tắc chung nêu ra trong tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho việc lấy mẫu bùn và cặn lắng trong một số trường hợp. Độ đúng: độ gần nhau về sự tương đồng giữa một kết quả kiểm tra và giá trị đối chứng được chấp nhận.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6663-14:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 14: Hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Sampling. Part 14: Guidance on quality assurance of environmental water sampling and handling
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 5667-14:1998
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/4796scc4wif491x/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page