TCVN 6663-14-2018-ISO - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu - Phần 14 Hướng Dẫn Về Đảm Bảo Và Kiểm Soát

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 1, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6663-14-2018-ISO - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu - Phần 14 Hướng Dẫn Về Đảm Bảo Và Kiểm Soát Chất Lượng Nước Được Lấy Mẫu Và Xử Lý
  Lấy mẫu là bước đầu tiên trong quá trình tiến hành nghiên cứu hóa học, vật lý học và sinh vật học. Do đó, mục tiêu của lấy mẫu là cần phải thu được mẫu đại diện cho vấn đề nghiên cứu và cung cấp mẫu đúng cách thức cho phòng thí nghiệm. Sai số gây ra do lấy mẫu, xử lý mẫu sơ bộ, vận chuyển và do lưu giữ mẫu không đúng là không thể khắc phục. Tiêu chuẩn này quy định quy trình đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng và cung cấp hướng dẫn thêm về lấy mẫu các loại nước khác nhau được đề cập trong các phần cụ thể của bộ tiêu chuẩn TCVN 6663 (ISO 5667).
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6663-14:2018
  • Tiêu đề tiếng Việt: Chất lượng nước. Lẫy mẫu. Phần 14: Hướng dẫn về đảm bảo và kiểm soát chất lượng nước được lấy mẫu và xử lý
  • Tiêu đề tiếng Anh: Water quality. Sampling. Part 14: Guidance on quality assurance and quality control of environmental water sampling and handling
  • Năm ban hành: 2018-05-22,1385/QĐ-BKHCN
  • Thay thế: TCVN 6663-14:2000
  • Tương đương: ISO 5667-14:2014
  • Mô tả: TCVN 6663-14:2018
  • Số trang: 43
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/6DB5410CF9D6E78
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page