TCVN 6663-3-2016-ISO - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu - Phần 3 Bảo Quản Và Xử Lý Mẫu Nước

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 27, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6663-3-2016-ISO - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu - Phần 3 Bảo Quản Và Xử Lý Mẫu Nước
  Tiêu chuẩn này đưa ra yêu cầu chung về lấy mẫu, bảo quản, xử lý, vận chuyển và lưu giữ tất cả các mẫu nước kể cả mẫu dùng cho phân tích sinh học. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các mẫu nước dùng cho phân tích vi sinh vật như đã quy định trong TCVN 8880 (ISO 19458), thử nghiệm độc học sinh thái, thử nghiệm sinh học và lấy mẫu thụ động như được quy định trong phạm vi áp dụng của ISO 5667-23. Tiêu chuẩn này đặc biệt thích hợp với mẫu đơn hoặc mẫu tổ hợp không thể phân tích tại chỗ và phải vận chuyển về phòng thử nghiệm để phân tích.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 6663-3:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4248/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Water quality -- Sampling -- Part 3: Preservation and handling of water samples
  • Thay thế/Replace: TCVN 6663-3:2008
  • Tương đương/Adoption: ISO 5667-3:2012
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/16733F1C5C342E1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page