TCVN 6663-6-2018-ISO - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu - Phần 6 Hướng Dẫn Lấy Mẫu Nước Sông Và Suối

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 1, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6663-6-2018-ISO - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu - Phần 6 Hướng Dẫn Lấy Mẫu Nước Sông Và Suối
  Tiêu chuẩn này đưa ra những nguyên tắc cần áp dụng để thiết kế các chương trình lấy mẫu, kỹ thuật lấy mẫu và xử lý các mẫu nước lấy từ sông và suối dùng để đánh giá các đặc tính lý học, hóa học. Tiêu chuẩn này không áp dụng để lấy mẫu nước ờ cửa sông hoặc ven bờ biển và cũng có thể áp dụng để lấy mẫu vi sinh vật. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nghiên cứu cặn lắng, chất rắn lơ lửng hoặc sinh cảnh, cũng không áp dụng cho các quảng sông hoặc suối được đắp đập ngăn (ại. Tiêu chuẩn này cũng không áp dụng cho lấy mẫu thụ động nước mắt [xem TCVN 6663-23 (ISO 5667-23)].
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6663-6:2018
  • Tiêu đề tiếng Việt: Chất lượng nước. Lẫy mẫu. Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu nước sông và suối
  • Tiêu đề tiếng Anh: Water quality. Sampling. Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams
  • Năm ban hành: 2018-05-22,1385/QĐ-BKHCN
  • Thay thế: TCVN 6663-6:2008
  • Tương đương: ISO 5667-6:2014
  • Mô tả: TCVN 6663-6:2018
  • Số trang: 37
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/605E35142E723F9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page