TCVN 6664-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Phân Hủy Sinh Học Ưa Khí Cuối Cùng Các Chất

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6664-2000-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Phân Hủy Sinh Học Ưa Khí Cuối Cùng Các Chất Hữu Cơ Trong Môi Trường Nước - Xác Định Nhu Cầu Oxy Sinh Hóa Dùng Bình Thử Kín Hai Pha
  Chú ý an toàn - Bùn hoạt hoá và nước thải có thể chứa sinh vật gây bệnh. Do đó cần hết sức chú ý khi làm việc với chúng. Cần chú ý cẩn thận khi làm việc với những chất thử có độc tính mà bản chất của chúng chưa biết rõ. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp đánh giá sự phân huỷ sinh học cuối cùng bởi vi sinh vật ưa khí của các chất hữu cơ, đặc biệt là các chất ít tan trong nước, ở nồng độ đã cho. Chú thích 1 - Những điều kiện trong tiêu chuẩn này không phải luôn luôn là điều kiện tối ưu cho mức tối đa phân huỷ sinh học cực đại.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6664:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Đánh giá sự phân huỷ sinh học ưa khí cuối cùng các chất hữu cơ trong môi trường nước. Xác định nhu cầu oxy sinh hoá dùng bình thử kín hai pha
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. -Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds - Determination of biochemical oxygen demand in a two-phase closed bottle test
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 10708:1997
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/zsv5f9ouurcmmf3/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page