TCVN 6694-2010-ISO - Quần Áo Bảo Vệ - Đánh Giá Khả Năng Chống Chịu Của Vật Liệu Đối Với Kim Loại

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 20, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6694-2010-ISO - Quần Áo Bảo Vệ - Đánh Giá Khả Năng Chống Chịu Của Vật Liệu Đối Với Kim Loại Nóng Chảy Văng Bắn
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp đánh giá khả năng chống nhiệt truyền qua của vật liệu dùng làm quần áo bảo vệ chống kim loại nóng chảy văng bắn. Tiêu chuẩn này đưa ra các qui trình cụ thể để đánh giá ảnh hưởng của nhôm nóng chảy, criolit nóng chảy, đồng nóng chảy, sắt nóng chảy và thép cacbon thấp nóng chảy văng bắn. Nguyên tắc của phương pháp thử này có thể áp dụng cho các vật liệu nóng chảy khác ngoài các vật liệu mà qui trinh cụ thể đã đưa ra, miễn là phải áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ người thực hiện phép thử. Một điều quan trọng cũng cần phải lưu ý là một vật liệu có khả năng chống chịu tốt với kim loại nóng chảy nguyên chất không bảo đảm một tính năng tốt để chống lại bất kỳ loại xỉ nào có thể xuất hiện trong quá trình sản xuất.
  • TCVN 6694-2010-ISO 9185:2007
  • TCVN/TC 94 Phương tiện bảo hộ cá nhân
  • Năm 2010
  • Số trang: 11
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/y...+Chống+Chịu+Của+Vật+Liệu+Đối+Với+Kim+Loại.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page