TCVN 6700-2-2011-ISO - Kiểm Tra Chấp Nhận Thợ Hàn - Hàn Nóng Chảy - Phần 2 Nhôm Và Hợp Kim Nhôm

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, May 17, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6700-2-2011-ISO - Kiểm Tra Chấp Nhận Thợ Hàn - Hàn Nóng Chảy - Phần 2 Nhôm Và Hợp Kim Nhôm
  Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về kiểm tra chấp nhận thợ hàn đối với hàn nóng chảy nhôm và hợp kim nhôm. Tiêu chuẩn này đưa ra một bộ các qui tắc kỹ thuật để kiểm tra đánh giá có hệ thống các thợ hàn, các qui tắc này không phụ thuộc vào loại sản phẩm, vị trí và người kiểm tra/cơ quan kiểm tra. Khi kiểm tra chấp nhận thợ hàn cần chú trọng đến khả năng thao tác mỏ hàn của thợ hàn để tạo ra mối hàn có chất lượng chấp nhận được.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6700-2:2011
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Kiểm tra chấp nhận thợ hàn - Hàn nóng chảy - Phần 2: Nhôm và hợp kim nhôm
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Approval testing of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminium and aluminium alloys
  • Thay thế/Replace TCVN 6700-2:2000
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 9606-2:2004
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/ri1gcq9o2z72mcu/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 13, 2017

Share This Page