TCVN 6703-2000 - Xăng Máy Bay Và Xăng Ô Tô Thành Phẩm - Xác Định Benzen Và Toluen

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 27, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6703-2000 - Xăng Máy Bay Và Xăng Ô Tô Thành Phẩm - Xác Định Benzen Và Toluen Bằng Phương Pháp Sắc Ký Khí
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định benzen, toluen trong xăng máy bay và xăng ôtô thành phẩm bằng phương pháp sắc ký khí. Có thể xác định benzen trong khoảng từ 0,1 đến 5% thể tích. Có thể xác định toluen trong khoảng từ 2 đến 20% thể tích. Dùng xăng thường hoặc xăng có chứa oxygenat (các ete như metyl tert – butyl ete, etyl tert – butyl eter và ter – amylmetyl ete) để xác định độ chính xác của phương pháp này. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại xăng có chứa ethanol. Methanol cũng có thể gây ảnh hưởng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6703:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Xăng máy bay và xăng ô tô thành phẩm. Xác định benzen và toluen bằng phương pháp sắc ký khí
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Finished motor and aviation gasoline. Test method for determination of benzene and toluene by gas chromatography
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 6703:2006
  • Tương đương/Adoption ASTM D 3606-1996
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/hn6z29hqdym36b2/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page