TCVN 6784-2000-ISO - Yêu Cầu Chung Đối Với Tổ Chức Đánh Giá Và Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 27, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6784-2000-ISO - Yêu Cầu Chung Đối Với Tổ Chức Đánh Giá Và Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Môi Trường (HTQLMT)
  Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) của một tổ chức là công cụ để bảo đảm rằng, tổ chức được chứng nhận đó đã áp dụng một hệ thống quản lý các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức. Tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu cụ thể để đảm bảo rằng các tổ chức chứng nhận đang điều hành hệ thống chứng nhận của bên thứ ba một cách nhất quán và tin cậy, bởi vậy tạo điều kiện để được chấp nhận trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Tiêu chuẩn này được sử dụng làm cơ sở cho việc thừa nhận các hệ thống quốc gia thích hợp vì lợi ích trong thương mại quốc tế.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6784:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Yêu cầu chung đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT)
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title General requipments for bodies operating assessment and certification of environmental management systems (EMS)
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO/IEC 66:1999
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/z1it66hhkv1y4d6/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page